Tarkvaraarendusteenus või majasisesed arendajad

Miks eelistada tarkvaraarenduse teenuse sisseostmist majasisestele arendajatele ning millised on täpsemad kasutegurid.

13.09.2023 (2 minuti jagu lugemist)

Sul on arendamist vajav toode ning oled dilemma ees, kas osta sisse tarkvaraarenduse teenus või ehitada üles majasisene arendajate tiim? Vajad abi, et antud küsimuses oma ettevõtte vajadusi hinnata ning selle põhjal otsus langetada? Ole mureta, tegime omalt poolt selle tarbeks kokkuvõtte ning jagame tekkinud mõtteid järgnevas artiklis.

Ühekordne või pikaajaline arendus

Arendustiimi loomisel on vaja läbi mõelda, kas planeeritud arendusprotsess on ühekordne või jätkub tööd ka pikemaks ajaks. Ühekordse arenduse puhul pole mõtet hakata majasisest tiimi üles ehitama ning tegeleda seetõttu lisaks tarkvaraarendusele ka värbamise, ruumide leidmise, vajalike töövahendite ostmise, õpetamise ning hiljem tiimi manageerimisega. Selle asemel oleks mõistlik tarkvaraarenduse teenust ühekordselt sisse osta ning seeläbi vältida lisategureid, mis kulutavad Sinu aega ja raha.

Pikaajalise arendusprotsessi puhul soovitame samuti alustada välise arenduspartneriga, kelle kogemustele tuginedes on võimalik järk-järgult üle minna majasisesele arendustiimile. Selliselt toimides tagad oma ettevõttele kvaliteetse ning kiirema arendusprotsessi, mis on pikemas perspektiivis jätkusuutlikum.

Keda mul vaja on?

Reeglina ei piisa kvaliteetse arendusprotsessi jaoks lihtsalt arendajast, vaid on vaja arendajat, kes suudab täita ka projektijuhi, analüütiku, testija ja muid sarnaseid rolle, või on vaja nendeks rollideks hoopis eraldi inimesi. Majasisese tiimi puhul tähendab see kas kõrgema palgaga spetsialisti palkamist või lisaressursse, suuremahulisemat värbamist, rohkema personali haldamist ning sellega kaasnevaid lisakulutusi. Välise partneri palkamise puhul ei pea Sina selle pärast muretsema, kogu tiimi ja vajalike oskuste eest kantakse hoolt nende enda poolt. Valides tarkvaraarenduse teenuse sisseostmise on algusest peale tagatud oma ala spetsialistid, kes aitavad paralleelselt luua majasisest tiimi ning järk-järgult juuniorarendajaid arendusprotsessi kaasata.

Tänu sellele on arendusprotsess alguses kiirem ja pikemas perspektiivis ka odavam. Eelkõige soovitame valida partneri, kellel on kogemused erinevate valdkondade ja tehnoloogiatega. Majasisese tiimi puhul on erinevaid süsteeme ja tehnoloogiaid valdavate inimeste leidmine alguses keerulisem ning kindlasti ka kulukam.

Meeskonna muudatused

Arendusprotsessi edenedes on väga tõenäoline, et tekib vajadus tiimiliikmete arvu suurendada, vähendada või tiimist üldse loobuda. Välise partneri puhul lahendab selle mure teine osapool ning Sina ei pea lisaülesannete pärast muretsema. Välisel partneril on palju lihtsam liigutada oma arendajaid ühest projektist teise, spetsialiste juurde värvata või kogu tiim uuele projektile ümber suunata. Majasisese tiimi puhul tekitab arendajate arvu muutmise vajadus hulgaliselt lisaülesandeid, toob kaasa lisakulutusi ning vajab ajalist lisaressurssi.

Analüüs ja prognoosimine

Selleks, et arendusprotsess oleks edukas, on vajalik eelnevalt analüüsida tehtava töö mahtu ning prognoosida ajalist kulu. Väline partner suudab tänu eelnevalt tiimina töötamise kogemusele algusest peale adekvaatselt hinnanguid anda ja reaalsusele vastavaid prognoose luua. Värske tiimina on seda alguses reeglina väga raske teha, kuna pole olnud veel võimalust oma tiimikaaslasi ja nende oskusi põhjalikult tundma õppida.

Pilootprojekt ja äri katsetamine

Välise partneri puhul on võimalik tellida pilootprojekt, mis on kestvuselt lühike, reeglina kuu või natuke rohkem, ning ei kohusta pikaajaliseks koostööks. Läbi selle saad oma äriideed valideerida ning näha, kas see tarkvaraliselt töötab, ning kas antud toodet on mõtet edasi arendada. Lisaks sellele näed ära ka potentsiaalse partneri sobilikkuse ja hoiad kokku aega ning kulutusi, mis tekiksid majasisese tiimi üles ehitamisel. Kui partner ei sobi, on võimalik otsida uus, kui aga palgatud arendaja mistahes põhjusel ei sobitu tiimiga, on vaja kogu värbamis- ja õpetamisprotsess algusest peale teha.

Kokkuvõte

Enne, kui hakkad otsust tegema, mõtle läbi, mida täpselt saavutada tahad ja millised on Sinu võimalused ning tegutse vastavalt nendele. Kui soovid veel põhjalikumalt oma ettevõtte tarkvaraarenduse vajadusi analüüsida ning vajad selleks meiepoolset abi, siis võta julgelt ühendust. Aitame Sul kaardistada tegelikke vajadusi ning anname soovitusi, kuidas edasi liikuda.


Solutional on agiilne tarkvaraarenduse ettevõte professionaalsete inseneridega, kes suudavad lahendada tarkvaralised probleemid algusest lõpuni ilma vahendajateta.

Kirjuta meile e-post aadressile info@solutional.ee juhul kui vajad abi uute või olemasolevate projektide eduka teostusega.