Forus tokenite teenus

Oleme aidanud Forusel ehitada nende poolt pakutava US Tokeni jaoks teenuse ning sisemiseks kasutamiseks ette nähtud administreerimisliidese. See artikkel võtab põgusalt kokku, miks selline teenus eksisteerib ja mis tehnoloogiate peale see üles ehitatud on, et tagada arenduse produktiivsus ja teenuse käideldavus.

06.12.2023 (4 minuti jagu lugemist)

Forus pakub tokenite näol põnevat lisandväärtust enda klientidele ja koostööpartneritele. Näiteks iga taksosõidu puhul omandab tokeneid nii sõitja kui ka juht. Aastal 2027 vahetatakse kogutud tokenid Foruse ettevõtte osaluse vastu. Foruse omanikeringi poolt on mõte väga lihtne - kõik, kes panustavad ettevõtte arengusse, võiksid saada sellest ka mingisugust omanikutulu, kuna ilma nendeta seda ei eksisteeriks. Tokenite nn. registripidaja on startup KOOS.

Majasisene teenus

Kuna registripidaja on KOOS'i näol olemas, siis võib tekkida küsimus, et milleks üldse Forusel endal mingisugust majasisest vahendusteenust vaja minema peaks? KOOS'il on olemas süsteemne liides (ehk API), millega oleks võimalik iga Foruse teenuse soovi korral otse ühendada, kasutamata majasisest vahendusteenust. Sellele vaatamata on praeguse lahenduse puhul ainukene süsteem, mis otse KOOS'iga liidestatud on, Foruse majasisene tokenite teenus. Ja kõik teised Foruse teenused on liidestatud majasisese tokeni teenusega, mille meie arendasime. Sisuliselt tähendab see seda, et enne kui tokeneid KOOS'i keskkonnas omanikele reserveeritakse, siis tehakse seda Foruse majasiseses teenuses.

Majasisene teenus omab mitut eesmärki:

  • Forusel on täitsa enda registripidaja olemas juhuks, kui KOOS'iga midagi juhtuma või sootuks tegevuse lõpetama peaks;
  • Forusel on olemas enda majasisene administreerimisliides, mis annab väga hea ülevaate tokenite jagamisest täpselt nii nagu seda soovitakse näha sõltumata KOOS'i liidese funktsionaalsusest;
  • Foruse spetsiifilisi funktsionaalsuseid admin-liidesesse on lihtne juurde arendada — vastasel juhul peaks jääma lootma KOOS'i, kui üldise teenusepakkuja, vastutulelikkuse ja sobiva hinnapakkumise peale;
  • Forusel on parem ülevaade enda klientide ja koostööpartnerite tokenite üle — KOOS'i ehk kolmandale osapoolele ei ole vaja saata niivõrd detailseid andmeid;
  • Forus saab teha tokenite jagamisele eelmüüki, kuna võimalikele tokeni omanikele saab kuvada jääki rakendustes juba enne seda, kui nad on tokenite kogumisega ametlikult nõustunud — lisaks saab väljastada tokeneid ka tagantjärele peale teenuse tingimustega nõustumist;
  • Forusel on olemas auditeeritavuse võimalus — seda nii selleks, et kontrollida tokenite jäägi korrektsust KOOS'iga võrreldes kui ka võimalike probleemide/pettuste analüüsimiseks;
  • Suur enamus KOOS'i API muudatusi ei tekita vajadust Foruse rakenduste muutmiseks — piisab vaid majasisese tokeni teenuse täiendamisest/muutmisest;
  • Forusel eksisteerib teoreetiline võimalus hakata antud platvormi pakkuma ka teistele teenusepakkujatele sarnaselt praegu KOOS'ile — loomulikult on selleks vaja teostada mõningaid jätkuarendusi, kuid maht ei ole kindlasti liialt suur.

KOOS

Foruse kontekstis täidab KOOS peamiselt ametlikku registripidaja eesmärki. Lisaks on KOOS lahendanud ära palju juriidilisi küsimusi, mis on seotud nn. ebatraditsioonilise ettevõtte osaluse jagamisega. Väiksematele ettevõtetele suudab KOOS pakkuda täislahendust, kuid Foruse poolt vaadates ei tundu mõistlik panna kõiki mune ühte korvi, mistõttu majasisene tokenite teenus riskide maandamiseks on kindlasti õigustatud.

Koostöö KOOS'iga on olnud väga sujuv ning nende poolt pakutav API-ga integreerimine ei ole osutunud ülemäära keerukaks. Samuti on senine teenuse töökindlus olnud rahuldav.

Tokeni teenus

Foruse tokeni teenus ei ole midagi muud, kui KOOS'i jaoks vajalik API vahelüli koos administreerimisliidesega. Teenus on ehitatud Phoenix raamistikuga kasutades Elixiri programmeerimiskeelt. Tegemist on tänapäevaste tehnoloogiatega, mis loovad väga produktiivse, robustse ja töökindla keskkonna arendamiseks ning toodangus käitlemiseks.

Teenus on ehitatud üles põhimõttele, kus Foruse teenused suhtlevad üle API kihi sisaldades erinevaid tokenitega seotud tegevusi. API üles ehitamisel on lähtutud põhimõttest, kus KOOS'iga suhtlus toimub võimalusel asünkroonsel viisil — näiteks tokenite väljastamisel omanikele võetakse väljastussoov vastu, kuid reaalselt KOOS'i süsteemi saadetakse info hiljem taustatöö protsessi poolt. Selline lähenemine tagab olukorra, kus KOOS'i teenuse häirete puhul Foruse rakendused saavad tööd probleemideta jätkata ning reaalsuses jõuavad tokenid omanikeni kunagi hiljem. Ainult äärmisel vajadusel teostatakse päring KOOS'i koheselt ja väga tihti ei teostata kunagi — näiteks olukorras, kus Foruse rakenduses kuvatakse tokenite jääki isikutele, kes ei ole teenuse tingimustega veel nõustunud.

Edukuse valem

Foruse tokeni teenus on nüüdseks eksisteerinud ~1.5 aastat ja teinud seda väga edukalt ilma erilise arendustööta peale toodangusse paigaldamist. Selline vigadevaba ja robustne süsteem on osutunud võimalikuks ühest küljest tänu tehnoloogilistele valikutele, kuid teisest küljest parimate praktikate kasutamise tõttu tarkvara arendamise kontekstis. Koodibaas on kaetud korralikult ühik- ja integratsioonitestidega, teenus on põhjalikult monitooritud (näiteks oleme saanud enne KOOS'i meeskonda teada, kui KOOS'i süsteemiga probleeme on esinenud, mida pole õnneks eriti juhtunud), replitseeritud mitme andmekeskuse vahel erinevates riikides tagamaks käideldavust, andmed on varundatud ning süsteemsete logide kvaliteet on hea, mistõttu neist info leidmine on kiire ja lihtne.

Kõik eespool loetud tundub suvalise tarkvaraprojekti puhul iseenesestmõistetavana, kuid kahjuks mingil põhjusel enamus ajast neid põhimõtteid ei kasutata. Põhjuseks võib olla teadmatus, lohakus, aja puudus või lihtlabane laiskus. Kahjuks on taolised projektid juba eos määratud ebaõnnestuma.

Kokkuvõttes

Vahel võib jääda esmapilgul mulje, et mingisuguse tarkvara loomise jaoks puudub äriline vajadus, kuid mõeldes kastist välja võib selguda, et eksisteerivad mitmed plussid (ja loomulikult ka miinused), mis siiski õigustavad tarkvara arenduse vajadust. Antud projekti puhul osalesime väga proaktiivselt projekti teostamisega algusest lõpuni luues kliendi jaoks vajalik tarkvara koos seda ümbritseva ökosüsteemiga toodangus käitlemiseks.

Projekti edukaks teostamiseks on vaja kasutada häid praktikaid, mitte teha seda kiirustades ja üle jala. Tarkvara on tänaseks olnud kasutusel ~1.5 aastat. Selle aja jooksul ei ole leidunud mitte ühtegi kriitilist ega vähemkriitilist viga ning on olnud vajadus arendustöid teostada ainult minimaalses mahus seoses uute ärivajaduste tekkimise või KOOS'i API muudatuste tõttu.


Solutional on agiilne tarkvaraarenduse ettevõte professionaalsete inseneridega, kes suudavad lahendada tarkvaralised probleemid algusest lõpuni ilma vahendajateta.

Kirjuta meile e-post aadressile info@solutional.ee juhul kui vajad abi uute või olemasolevate projektide eduka teostusega.